AKTIVNĺ BEZPEČNOSTNĺ SYSTÉMY
Na rozdíl od pasivních bezpečnostních systémů potřebují aktivní bezp. systémy ke svému pohonu dodávku energie a k uvedení do funkce řídicí signál. Jsou podstatně složitější a vyžadují náročnou kontrolu a údržbu. Využívají obvykle více nezávislých zdrojů informace. Typickými příklady aktivních bezpečnostních systémů jsou zařízení pro odstavení reaktoru pomocí zasunutí regulačních tyčí, systém pro havarijní chlazení atd.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999