BEZPEČNOSTNĺ SYSTÉMY U JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Pro případ selhání některého z prvků jaderné elektrárny se vytváří systémy překážek tak, aby případná porucha nepřešla v nehodu či havárii. Tyto systémy rozdělujeme, podle toho jestli ke své činnosti potřebují elektrické napájení, na pasivní a aktivní bezpečnostní systémy.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999