PASIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Pasivní bezpečnostní systémy se vyznačují tím, že jejich funkce není závislá na vnější dodávce energie a že je není nutné spouštět a ovládat pomocí řídicího signálu. Jsou stále funkční, splňují kritéria vysoké spolehlivosti a lze je poměrně snadno udržovat.
(Viz též heslo Aktivní bezpečnostní systémy).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999