BIOMASA
Biomasa je látka rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se buď záměrně získává pěstováním rostlin nebo chovem živočichů, či vzniká jako odpad. Biomasa slouží přímo jako palivo (např. palivové dříví) nebo jako surovina pro výrobu plynných, kapalných či tuhých paliv (bioplyn neboli metan produkovaný bakteriemi rozkládajícími organické látky, bionafta, biobrikety). Používá se též rozdělení na biomasu “tradiční“ (dřevo, biomasa z rostlin nebo z chovu zvířat) a biomasu “moderní“ (speciální palivové dřevo, odpady ze zpracování dřeva, zemědělské a potravinářské odpady, komunální odpady apod.).

 

Biomasa


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999