BLOK
Elektrárenský blok je samostatná energetická jednotka sestávající z parního kotle (nebo reaktoru a parogenerátoru) a turbogenerátoru. Několik bloků tvoří s dalšími potřebnými zařízeními elektrárnu. Nejrozšířenější bloky v České republice mají výkon 110 a 200 MW. Největšího výkonu dosahuje elektrárenský blok Mělník III (500 MW).

 

Instalovaný výkon: 200 MW
Parní výkon kotle: 660 t/h
Parametry páry - tlak: 17,46 MPa , teplota: 540°C
Tab.1: Parametry bloku o výkonu 200 MW (Uhelná elektrárna Tušimice II)

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999