BÓR
Chemický prvek s vysokou účinností absorpce neutronů. Při absorpci neutronu se bór nejčastěji rozpadá na částici alfa (jádro helia) a atom lithia. Mezi jeho významné sloučeniny patří oxid boritý B2O3 a kyselina boritá H3BO3.

 

Chem. prvek skupiny: III A
Šedočerné krystaly nebo hnědý prášek
Atomové číslo: 5
Relativní atomová hmotnost: 10,811
Teplota tání: 2 181 °C
Teplota varu: 3 650 °C
Hustota: 2,34 g/cm3
Tvrdost: 9,3
Rudy: Borax Na2B4O7 * 10 H2O, Kernit Na2B4O7 * 4 H2O
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999