BRAYTONŮV CYKLUS S PLYNOVOU TURBĺNOU
Tepelný oběh sestávající z adiabatické komprese pracovní látky (plynu) v kompresoru, izobarického ohřevu plynu, adiabatické expanze pracovní látky v turbíně a z izobarického odvodu tepla plynu v chladiči. Tím se pracovní látka dostává do výchozího bodu a pracovní cyklus je uzavřen. V případě spalovací turbíny pracující v otevřeném cyklu je chladičem vlastně atmosféra Země.

 

Vstupní teplota spalin: 1 100 °C
Tlak vzduchu po kompresi: 1,5 MPa
Výstupní teplota spalin: 525 °C
Termická účinnost cyklu: 35,7 %
Tab.1: Pracovní cyklus spalovací turbíny GT13E2 o výkonu 160 MW

Kompresor nasává atmosférický vzduch. Vystupující spaliny lze dále využít ve spalinovém kotli.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999