BRIKETÁRNA
V briketárnách se profukováním horkým vzduchem fluidizuje uhelný prach (mour) a ze vzniklé hmoty, zbavené kouřotvorných dehtů, se lisují brikety.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999