REAKTOR TYPU BWR
Z hlediska energie neutronů vyvolávajících štěpení se jedná o tepelný (pomalý) reaktor. Moderátorem a chladivem je obyčejná voda pod vysokým tlakem, ale na rozdíl od tlakovodních reaktorů se pára vyrábí přímo v aktivní zóně. Jedná se proto o varný reaktor (BWR - Boiling Water Reactor). V současné době je asi 1/3 všech lehkovodních reaktorů typu BWR.


Viz.Tab.3 : Označení jednotlivých typů reaktorů

Viz.Tab.3 : Odhad nákladů na konečnou likvidaci komerčních jaderných elektráren

Viz.Tab.4 : Vývoj světových rekordů v délce nepřetržitého provozu reaktoru

Schéma aktivní zóny reaktoru BWR


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998