CARNOTŮV CYKLUS
Tepelný oběh s nejvyšší termickou účinností, sestávající ze dvou expanzních změn (izotermy a adiabaty) a ze dvou změn kompresních (rovněž izotermy a adiabaty). I když Carnotův cyklus nelze prakticky realizovat, ukazuje nejvyšší teoreticky dosažitelnou účinnost oběhu, v němž se přivádí teplo pracovní látce při teplotě TA a odvádí při teplotě TB. Lze tak lépe analyzovat možnosti dalšího zdokonalování tepelných oběhů.

Termická účinnost Carnotova cyklu: h = (TA - TB)/TA x 100 (%)© Copyright Simopt, s.r.o. 1999