CARNOTIZACE CYKLU
Využití regenerace tepla v reálném tepelném oběhu tak, aby se co nejvíce přiblížil Carnotovu cyklu. V případě parního cyklu se postupně odebírá v průběhu expanze část páry z turbíny a zavádí se do regeneračního ohříváku, kde ohřívá napájecí vodu z kondenzátoru. Mezi carnotizační (či karnotizační) opatření lze zařadit i přihřívání páry.

 

1 regenerační ohřev: zvýšení o 2,5 %
2 ohřevy: 3,4 %
3 ohřevy: 4,0 %
4 ohřevy: 4,3 %
5 ohřevů: 4,4 %
10 ohřevů: 5,0 %
Tab.1: Zvýšení termické účinnosti parního cyklu v závislosti na počtu regeneračních ohříváků

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998