°C - JEDNOTKA TEPLOTY
Jeden °C představuje jednu setinu teplotního rozsahu mezi teplotou tání a teplotou varu vody za normálních podmínek. 0 °C = 273,15 K (Kelvin - jednotka termodynamické teploty).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999