CELSIUS ANDERS
Švédský fyzik a astronom (27.11. 1701 - 25.4. 1744).
Je pokládán za zakladatele švédské astronomie. Navrhl teploměrnou stupnici a ověřil Newtonovu hypotézu zploštění Země.Š Copyright Simopt, s.r.o. 1999