ČERNÉ UHLĺ
Pevné fosilní palivo s relativně vysokou výhřevností. Oproti hnědému uhlí je černé uhlí geologicky starší. V současné době se v České republice těží přes 20 milionů tun ročně, což představuje asi 1 % těžitelných zásob. Postupně dochází k pozvolnému poklesu těžby.

 

Výhřevnost: 19 až 24 MJ/kg
Obsah síry: 0,5 až 1,25 %
Černouhelné pánve: ostravsko-karvinská, kladenská a slánská
 

Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999