ČEZ, a. s.
Akciová společnost ČEZ je českou elektrárenskou společností. Byla založena 6. května 1992 Fondem národního majetku České republiky. Vznikla jako jeden z nových subjektů z majetkové podstaty Českých energetických závodů. ČEZ, a. s., vyrábí více než tři čtvrtiny elektrické energie vyrobené v České republice.
Logo ČEZ, a. s.

V současné době provozuje 1 jadernou, 10 uhelných a 13 vodních elektráren, 2 teplárny a 1 zkušební větrnou elektrárnu. Ve výstavbě je jedna jaderná elektrárna, tři větrné a jedna solární elektrárna. ČEZ, a. s., není distributorem elektrické energie až ke konečnému spotřebiteli. Přímo dodává elektrickou energii pouze několika velkým průmyslovým firmám. Většinu své produkce prodává osmi regionálním rozvodným podnikům.
Dále technicky zajišťuje dovoz a vývoz elektrické energie. Kromě elektrické energie vyrábí v omezeném rozsahu ve většině elektráren a ve dvou teplárnách také teplo k vytápění domů a bytů a pro potřeby podniků. Akciová společnost ČEZ se snaží vyrábět elektrickou energii hospodárně, s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Elektrárenská společnost ČEZ, a. s. je jedním z největších podniků v České republice pokud jde o základní jmění (59 195 mil. Kč k 31. 12. 1997) a výši dosahovaného obratu i čistého zisku. Její výjimečné postavení dokumentuje ratingové ocenění BBB+ (s pozitivním výhledem) získané od společnosti Standard and Poor´s. Od japonské agentury JBRI získal ČEZ, a. s., hodnocení A- a od agentury Moody´s hodnocení Baa 1.
ČEZ, a. s., byl také prvním východoevropským podnikem, který emitoval své obligace na zahraničních trzích (eurobondy). Ve světovém měřítku představuje ČEZ, a. s., s 10 685 zaměstnanci a 10 949 MW kapacity elektroenergetickou společnost střední velikosti.

Základní údaje o společnosti:

 • Název a sídlo firmy: ČEZ, a. s., Jungmannova 29, 111 48 Praha 1
 • WWW stránka: www.cez.cz
 • Předmět činnosti: výroba, přenos, prodej, tranzit, dovoz a vývoz elektrické energie, výroba, rozvod a prodej tepla
 • Auditor: ARTHUR ANDERSEN spol. s r. o.
 • Certifikace ISO 9000: Ano
 • Hlavní klienti: Severomoravská energetika, a. s., Jihomoravská energetika, a. s., Středočeská energetická, a. s., Východočeská energetika, a. s., Severočeská energetika, a. s., Pražská energetika, a. s., Západočeská energetika, a. s.,
  Jihočeská energetika, a. s.

Organizační jednotky společnosti:

 • ČEZ, a. s., Divize přenosové soustavy
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín
 • ČEZ, a. s., Vodní elektrárny
 • ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová
 • ČEZ, a. s., Elektrárny Prunéřov
 • ČEZ, a. s., Elektrárny Tušimice
 • ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady
 • ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice
 • ČEZ, a. s., Elektrárna Mělník
 • ČEZ, a. s., Elektrárna Chvaletice
 • ČEZ, a. s., Elektrárny Poříčí
 • ČEZ, a. s., Elektrárna Hodonín
 • ČEZ, a. s., Elektrárna Dětmarovice

 


© Copyright ČEZ, a. s. 1999