CHEMICKÁ ENERGIE
Chemická energie se uvolňuje na úkor vazeb atomů a molekul spalovaných látek. V největší míře ji využíváme formou spalování fosilních paliv a v menší míře v elektrochemických palivových článcích.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999