CHLADIVO
Chladivo v reaktoru odvádí teplo z aktivní zóny. Jako chladivo lze použít plyny, kapaliny, tekuté kovy a roztavené soli. Chladivo musí mít tyto vlastnosti - dobré tepelné vlastnosti, vysoký bod varu, nízkou teplotu tavení, nízkou pořizovací cenu.

V jaderné energetice se dnes používají především tato chladiva: CO2, voda, těžká voda

 

Měrné teplo: 5 204; 4 183; 146,5 J/kg.K
Bod varu: -268,9; 100; 784 °C
Teplota tání: -271,4; 0; -11 °C
Tab.1:  Porovnání chladiva: He; H20; NaK :

Poznámka: bod varu je uveden při atmosférickém tlaku.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999