CHLOR
Chlor je prvek. Slučuje se s celou řadou kovů i nekovů. V přírodě se vyskytuje ve formě chloridů, např. solná ložiska, mořská voda. Používá se hlavně v chemické výrobě organických a anorganických sloučenin, k sterilizaci pitné vody. Rostoucí obsah chlóru v atmosféře rozkládá ozon a způsobuje tak vznik ozónové díry. Chlór se uvolňuje z chlorovodíkových uhlovodíků (freonů) vlivem ultrafialového slunečního záření. Jediný atom chlóru dokáže rozložit až 10 000 molekul ozónu na molekuly kyslíku.

 

Značka Cl
Chem. prvek skupiny VII.B
Žlutozelený, štiplavě páchnoucí, velice reaktivní plyn
Atomové číslo 17
Relativní atomová hmotnost 35,453
Teplota tání -102,4 °C
Teplota varu -34,0 °C
Hustota 3,214 g/cm3

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999