CIRKULAČNÍ ČERPADLO
Cirkulační čerpadlo je stroj na zabezpečení cirkulace určitého média v uzavřeném okruhu. Důležitou funkci má např. v primárním okruhu jaderné elektrárny, kde zajišťuje cirkulaci chladiva přes aktivní zónu reaktoru a parogenerátoru, udržuje potřebný tlak a tak umožňuje normální provoz reaktoru.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999