ČISTÝ ELEKTRICKÝ VÝKON
Čistý elektrický výkon se v energetice vztahuje na blok nebo elektrárnu. Jedná se vlastně o elektrický výkon, který elektrárna dodává do elektrické sítě. Elektrický výkon, který za normálních provozních podmínek produkuje elektrárna je však vyšší o tzv. vlastní spotřebu elektrické energie a nazývá se hrubý elektrický výkon. Vlastní spotřeba elektrické energie představuje spotřebu technologických zařízení samotné elektrárny.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999