CLAUSIŮV-RANKINŮV PARNĺ CYKLUS
Tepelný oběh sestávající z izobarického ohřevu vody na teplotu varu (sytosti), vypařování vody, ohřevu páry na pracovní teplotu a expanze páry v turbíně. Oběh je uzavřen kondenzací páry
na vodu (kondenzát).

 

Pára na vstupu do turbíny - tlak: 16,5 MPa, teplota: 565 °C
Napájecí voda za kondenzátorem - tlak: 4 kPa, teplota: 29 °C
Teplota sytosti: 350 °C
Termická účinnost cyklu: 38 %
Tab.1: Parní oběh s přihříváním páry a 9 stupni regeneračního ohřívání napájecí vody - blok 200 MW

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998