COULOMB - JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO NÁBOJE
Jeden Coulomb [C] je takový elektrický náboj, který proteče vodičem při stálém elektrickém proudu jednoho ampéru za jednu sekundu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999