CYKLICKÝ (REGENERATIVNĺ) PROCES
Opakující se proces, při němž dochází k obnově původních látek. V případě odsiřování spalin hovoříme o cyklickém či regenerativním procesu tehdy, jestliže se absorpční látka odstraňující síru regeneruje a opět vrací do procesu. Zatím žádná z našich elektráren neuvažuje o využití regenerativního procesu k odsiřování spalin.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999