CYKLON
Zařízení ve tvaru převráceného kužele, v němž se na principu odstředivé síly odlučují hrubší tuhé částice z proudu plynu. Spaliny obsahující popílek se do cyklonu přivádějí tangenciálně velkou rychlostí, částice se odstředí a spadnou do výsypky. Vyčištěný plyn se odvádí středem
k dalšímu zpracování.

 

Cyklony průměr 40 až 150 mm: částice 5 mm - 70 až 90 %
Cyklony průměr 40 až 150 mm: 10 mm - 85 až 95 %
Cyklony průměr 40 až 150 mm: 20 mm - 95 až 98 %
Cyklony průměr 1000 mm: částice 5 mm - 85 až 94 %
Cyklony průměr 1000 mm: 10 mm - 95 až 99 %
Cyklony průměr 1000 mm: 20 mm - 99 až 99,8 %
Tab.1: Odlučivost cyklonových odlučovačů

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998