CYKLONOVÝ ODLUČOVAČ
Zařízení umožňující na základě odstředivých sil mechanické odlučování hrubšího prachu z proudu plynu. Odlučuje dobře hrubší částice, ale není schopen odloučit jemnou frakci. Cyklonové odlučovače lze použít jednotlivě nebo jako buňkové cyklony malého průměru řazené vedle sebe paralelně.

Účinnost odlučování může dosáhnout při vícestupňovém řazení přes 90 %.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999