DEPONÁT
Deponát je směs popele a energosádrovce zvlhčená asi 25% vody. Takto zpracovaná hmota má pouze mírně sníženou vyluhovatelnost škodlivin oproti původním složkám. Díky různé velikosti částic popílku, strusky a energosádrovce je asi desetkrát snížena propustnost vrstvy ve srovnání s vrstvami samostatných složek deponátu. Ukládání nevyužité části odpadů z energetiky ve formě deponátu do utěsněných složišť v lokalitě Severočeských dolů bude provozováno v uhelných elektrárnách Prunéřov a Tušimice.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999