DERIVAČNĺ KANÁL
K využití energie vodního toku je třeba soustředit spád na některém místě využívaného úseku. Nejčastější je vzdutí hladiny vybudováním jezu nebo přehrady v korytě vodního toku. Jinou možností je odvedení části toku derivačním kanálem, jehož sklon je menší než průměrný sklon řečiště, čímž se na konci derivačního kanálu vytvoří spád mezi tímto kanálem a původním řečištěm.


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999