DEUTERIUM
Deuterium je izotop vodíku, který má výborné moderační vlastnosti. Vodu v jejíchž molekulách H2O je namísto “obyčejného“ izotopu vodíku právě deuterium nazýváme těžká voda. S ohledem na malou absorpci neutronů je těžká voda lepší moderátor než lehká voda. Kromě jaderné techniky se deuterium a jeho sloučeniny používají např. v spektroskopii, v lékařství, při studiu mechanizmů chemických reakcí a podobně.

 

Atomové číslo: 2
Relativní atomová hmotnost: 2,014
Teplota tání: -254,5 °C
Teplota varu: -249,48 °C
Hustota: 0,138 hustoty vzduchu
Výskyt: tvoří 0,015 % přírodního vodíku
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999