DIAGRAM ZATÍŽENÍ
Diagram zatížení představuje důležité grafické znázornění závislosti elektrického výkonu od času. V praxi se využívá závislost elektrického výkonu elektrárny, části energetické soustavy, soustavy jako celku a podobně. Sledovaným obdobím může být den (24 hodin), týden atd.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999