DMYCHADLO
Dmychadla patří mezi stroje na stlačování plynu z atmosférického tlaku na tlak nejvýše
do 0,3 MPa. Podle poměru výstupního a vstupního tlaku (tlakový poměr) rozlišujeme ventilátory (tl. poměr menší než 1,1), dmychadla (tl. poměr 1,1 až 3) a kompresory (tl. poměr větší než 3). Jedná se o rotační stroje, které přeměňují kinetickou energii rotoru na tlakovou (vnitřní) energii plynu. Podle konstrukce se dmychadla rozdělují na pístové, u nichž je pohyb pístu přímočarý nebo otáčivý (rotační) a lopatkové (turbínové), kde pracovním orgánem je oběžné lopatkové koleso. Lopatkové dmychadlo může být radiální, diagonální nebo axiální.

Tlakový poměr: 1,1 až 3,3.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999