DOČASNĚ RADIOAKTIVNĺ ODPAD
Dočasně radioaktivní odpad obsahuje pouze radionuklidy velmi krátkého poločasu rozpadu.
Je skladován na pracovišti s radioaktivními látkami po dobu, než aktivita poklesne pod přípustnou mez, stanovenou zvláštními předpisy (obvykle 10 poločasů rozpadu přítomného radionuklidu),
a po této době může být odstraněn jako neradioaktivní odpad.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999