DOPRAVA UHLÍ
Uhlí se na větší vzdálenosti většinou dopravuje v nákladních vagónech po železnici, menší množství v nákladních lodích po řekách a mořích. Tato doprava postrádá terénní přizpůsobivost, úspornost a nepřetržitou provozuschopnost ropovodů a plynovodů. Průmyslová centra s největší spotřebou energie získávané z uhlí však většinou již vznikala poblíž uhelných dolů, takže nebylo nutno realizovat dopravu na velkou vzdálenost. Problémy s dopravou uhlí nastávají hlavně v zimě, kdy uhlí samotné zamrzá a musí se nechat rozmrazovat ve vytápěných prostorách nebo za pomoci různých rozmrazovacích zařízení.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999