DŘEVĚNÉ UHLÍ
Dřevěné uhlí je záměrně karbonizované, tj. bez přístupu vzduchu “prouhelněné“, dřevo. To, že dřevěné uhlí má větší výhřevnost než dřevo věděli již ve středověku, ale i v našem novověku bychom našli několik období ve kterých se dřevěné uhlí používalo, jako například v průběhu světových válek.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999