DUSÍK
Dusík (Nitrogenium) je důležitý biogenní prvek. Vyskytuje se zejména jako součást vzduchu, který ho obsahuje 78,1 objemových %. Průmyslově se získává zkapalněním a frakční destilací vzduchu.

 

Značka N
Chem. prvek skupiny V.B
Bezbarvý plyn bez zápachu a bez chuti, lehčí než vzduch
Atomové číslo 7
Relativní atomová hmotnost 14,0067
Teplota tání -210,5 °C
Teplota varu -195,82 °C
Hustota 1,251 g/cm3

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999