DYNAMO
Dynamo je elektrický stroj - generátor, který mění mechanickou energii na elektrickou energii a vyrábí tak stejnosměrný elektrický proud a napětí. Mechanickou energii dodává vodní či parní turbína v elektrárně, spalovací motor nebo i lidská síla (např. u dynama na jízdním kole). Činnost dynama je založena na elektromagnetické indukci. Budící proud ve statorovém vinutí vyvolá
ve statoru magnetický tok. Ve vinutí rotoru se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé elektrické napětí, které se komutátorem, upevněným na hřídeli rotoru, mění na napětí stejnosměrné. Z komutátoru se stejnosměrné napětí odvádí kartáči na svorkovnici stroje, odkud se odebírá potřebný elektrický proud.

 

První vyráběná dynama byla vskutku impozantních rozměrů.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999