EJEKTOR
Ejektor nebo též vývěva patří mezi proudová čerpadla. Je to v podstatě odsávací tryskové čerpací zařízení, které je poháněno proudem vody, plynu nebo páry. Statická energie hnacího prostředí se mění v trysce na dynamickou a v difuzorech opět na tlakovou energii. Odsávaná látka se přivádí do prostoru těsně za tryskou.

Podle typu pracovního média se rozlišují paroproudové, vodoproudové a kombinované ejektory. Dalším typem ejektoru je rotační vodokružná vývěva.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999