EKOLOGIE
Ekologie je obor zabývající se ochranou životního prostředí před negativními vlivy průmyslových, zemědělských a jiných činností člověka. Možno ji také definovat jako nauku o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím. V současnosti je nejaktuálnější problematikou ekologie snížení úniku plynů vznikajících při spalování fosilních paliv (viz též hesla ozónová díra a skleníkový efekt).

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999