EKOSYSTÉM
Ekosystém je systém živých organismů a jejich neživého prostředí. Mezi organismy a prostředím probíhá výměna hmoty a energie. Je to systém v určité rovnováze schopný samostatné existence. Zahrnuje především půdu, podnebí, producenty - rostliny, konzumenty - živočichy a člověka a rozkladné organismy. Úplný ekosystém musí zahrnovat všechny tyto složky.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999