ELEKTRICKÝ GENERÁTOR
Elektrický generátor slouží k výrobě elektrické energie. Mechanická energie hřídele (rotoru) je
v generátoru přeměněna na energii elektrickou. Tedy až zde probíhá vlastní výroba elektřiny. Pokud generátor vyrábí střídavé elektrické veličiny jedná se o alternátor, pokud vyrábí stejnosměrné elektrické veličiny hovoříme o dynamu.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999