ELEKTRICKÁ INSTALACE
Pod pojmem elektrická instalace rozumíme připojení nějakého objektu nebo zařízení k elektrické síti. Svojí instalací musí elektrické zařízení vyhovovat danému prostředí a pracovním podmínkám tak, aby byla zaručená bezpečnost osob a věcí. Podnětem k připojení je přihláška na odběr elektrické energie. Na základě této přihlášky je připravena smlouva o dodávce elektrické energie mezi energetickým podnikem a odběratelem podle platných předpisů pro prodej elektrické energie (maloodběr) nebo podle zvláštní dohody (velkoodběr).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999