ELEKTRICKÁ IZOLACE
Elektrická izolace představuje elektrické oddělení částí zařízení s různým elektrickým potenciálem.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999