ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Elektrické napětí je mírou práce, kterou vykonají síly působící na jednotkový náboj při jeho přenosu po určité dráze. Na označování elektrického napětí se používá psané, tištěné, malé nebo velké U. Jeho základní jednotkou je jeden volt [V] (viz heslo Volt - jednotka elektrického napětí).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999