ELEKTRICKÝ OBVOD
Elektrický obvod představuje souhrn prvků tvořících uzavřenou cestu pro elektrický proud.

Rozdělení elektrických obvodů: ekvivalentní, indukční, kapacitní, chemický, lineární, nelineární.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999