ELEKTRICKÁ OCHRANA
Elektrická ochrana je zařízení, kterého hlavní úlohou je na základě sledování stavových veličin chráněného objektu dokázat identifikovat jeho okamžitý provozní stav, rozhodnout jestli jde o stav poruchový a v tom případě ochránit objekt působením na jeho akční členy. Akční členy chráněného objektu zabezpečí jeho odpojení od zdroje poruchy nebo zdroje napájení v čase, který minimalizuje škodlivé následky působení poruchy na objekt a takovým způsobem, aby poruchou nezasažená část elektrizační soustavy zůstala v provozu.

 

Všeobecné typy elektrických ochran:

  • Nadproudová ochrana - sleduje velikost elektrického proudu a zapůsobí při jeho neakceptovatelném zvýšení.
  • Rozdílová ochrana - sleduje celkovou hodnotu elektrického proudu vstupujícího a vystupujícího z objektu a na základě jejich rozdílu dokáže rozlišit provozní stav od poruchového.
  • Distanční ochrana - sleduje poměr napětí a proudu chráněného objektu a pokud se tato hodnota blíží k nule, tj. nastává zkrat, ochrana zapůsobí.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999