ELEKTRICKÝ ODPOR
Mezi elektrickým napětím a elektrickým proudem existuje ve velké většině případů přímá úměrnost. Tato konstanta úměrnosti se nazývá elektrický odpor a je označovaná písmenem R. Základní jednotkou elektrického odporu je 1 ohm (viz heslo W - ohm, jednotka elektrického odporu), pro označení kterého se používá řecké písmeno W. Elektrický odpor daného materiálu závisí od jeho teploty. U kovových vodičů elektrický odpor narůstá se zvyšující se teplotou.
U některých nekovových vodičů, polovodičů a nevodičů je tato závislost opačná. Změnu odporu
z hodnoty R0 při teplotě T0 na hodnotu R při teplotě T je možno opsat vztahem
R = R0 [1 +
a (T-T0)], kde a je teplotní součinitel odporu [1/°C].

Odpor 1W má rtuť v skleněné trubce dlouhé 106,3 cm s průřezem 1 mm2 při teplotě 0 °C.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999