ELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ
Elektrické přístroje jsou jednou z podstatných částí rozvodu elektrické energie (viz rozvodná soustava), kde tvoří spojovací článek mezi výrobou a spotřebou.

Podle funkce rozlišujeme následující skupiny elektrických přístrojů:

  • spojovací přístroje pro trvalé nebo přechodné spojení obvodu
  • odpojovače a uzemňovací přístroje pro zajištění bezpečnosti obsluhy
  • jističe a ochranné přístroje pro zabezpečení sítě proti zkratovým proudům, nebezpečným napětím nebo jiným poruchovým stavům, jako je přetížení, ztráta napětí apod.
  • spouštěcí, řídící a regulační přístroje pro ovládání hlavních a pomocných obvodů včetně obvodů signalizačních a řídících
  • omezující přístroje pro zabezpečení potřebných mezních hodnot proudu nebo napětí v elektrických obvodech.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999