ELEKTRICKÝ PROUD
Elektrický proud je možno považovat za usměrněný tok volných elektronů v materiálu.
Směr toku elektronů je od kladné elektrody k záporné elektrodě. Na označování elektrického proudu se používá psané, tištěné, malé nebo velké I. Jeho základní jednotkou je jeden ampér [A]. (viz heslo Ampér - jednotka elektrického proudu).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999