ELEKTRICKÝ STOŽÁR
Elektrický stožár je konstrukce, která nese vodič a zemní lano s výstrojí. Stožáry jsou dřevěné, železobetonové, ocelové, ze slitin hliníku a podobně.

Typy elektrických stožárů

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999