ELEKTRICKÉ VEDENÍ
Elektrické vedení je součástí přenosových a rozvodných sítí. Podle uložení vodičů a vyhotovení izolace rozeznáváme vedení vnější, kabelové a vnitřní.

 

vedení uvn ultra vysoké napětí, napětí mezi vodiči nad 800 kV
vedení zvn zvlášť vysoké napětí, 300 až 800 kV
vedení vvn velmi vysoké napětí, 52 až 300 kV
vedení vn vysoké napětí, 1000 V až 52 kV
vedení nn nízké napětí, 50 až 1000 V
vedení mn malé napětí, do 50 V
Tab.1:  Dělení elektrického vedení podle napětí

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999