ELEKTRICKÝ VÝBOJ
Elektrický výboj představuje vlastně pohyb elektrického náboje neboli průchod elektrického proudu plynným prostředím.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999